ประวัติส่วนตัว

ชื่อนายณรงค์ฤทธิ์ เจริญราษฎร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 58003263013
จบจากโรงเรียนเกาะโพธิถ้วยงามวิทยา ปัจจุบันศึกาาษอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์